Първият учебен ден за училище „България“

Уважаеми родители,

Първият учебен ден за училище „България“ ще бъде на 8 септември, 2018 г. от 9:30 часа за всички ученици с тържества по филиали:
– филиал Трой  – сградата на Балканския културен център с адрес: 1451 Е. Big Beaver, Troy 48083
– филиал Плимут – сградата на църковното училище към църквата Nativity of the Virgin Mary с адрес: 39851 5 Mile Rd, Plymouth, 48170.

Учебните занятия ще бъдат всяка събота от 9:30 до 13:00 ч. за децата от подготвителна група до 8-ми клас и от 10:00 до 13:00 ч. за предучилищната група.    

Допълнителни форми за регистрация ще се попълват и на място в училище на 8 септември. Класовете ще бъдат сформирани на базата на подадените заявления.

Първият учебен ден ще започне с тържествено откриване, след което децата ще имат занятия по класове и да се запознаят помежду си и с техните учители.

Моля всички ученици да донесат само учебниците си от миналата година.

След влизaнето на учениците в час, ще се проведе среща на ръководството на училището с родителите, на която е необходимо да се избере родителски съвет според изискванията на МОН, както и да се организира графика за закуските. 

Таксите в училище ще бъдат по таблицата от миналата учебна година.
Таксата ще се събира на две плащания от Атанаска Генчева в Трой и Валя Маринова в Плимут в посочените в таблицата срокове.                                                 

Група 1:  деца по програмата на МОН 


Годишна такса
1-во плащане до
29 септември 2018

2-ро плащане до
2 февруари 2019
Едно дете$400$200$200
За второ дете от семейство$300$150$150
За трето дете от семейство$100$50$50

Група 2:  3 годишни деца в предучилищната група

 Годишна такса1-во плащане до
29 септември 2018
2-ро плащане до
2 февруари 2019
Едно дете$450$225$225
За второ дете от семейство$380$190$190
За трето дете от семейство$100$50$50

*При закъснение на плащането ще се добавят 5% върху дължимата сума. За семейства с ученици в двете групи за плащане, първо дете по таблицата ще бъде най-голямото дете от семейството.

Учебен календар (33 учебни седмици)

8 септември – Откриване на учебната година
3 ноември – Отбелязване на Деня на народните будители (учебен ден)
24 ноември – Ваканция за деня на Благодарността
22 декември – Коледен концерт на училище „България“
29 декември/ 5 януари  – Зимна ваканция
12 януари – Възстановяване на учебния процес
26 януари – Край на първия учебен срок
2 март – Отбелязване на националния празник на България – 3 март (учебен ден)
6 април – Пролетна ваканция
27 април – Великденска ваканция
18 май –  Концерт посветен на 24 май
25 май – Последен учебен ден

На добър път и успешна учебна година!

Елеонора Барбов – директор

Даниела Начева – счетоводител
Велеслав Начев – председател на Български културен център-Детройт

Leave a Reply