Училище „България“

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020

Форми за регистрaция

Уважаеми родители,

Първият учебен ден за училище „България“ ще бъде на 14 септември, 
2019 г. от 9:30 часа за всички ученици с тържества по филиали:

– филиал Трой  – сградата на Балканския културен център с адрес: 1451 Е. Big Beaver, Troy 48083
– филиал Плимут – сградата на църковното училище към църквата Nativity of the Virgin Mary с адрес: 39851 5 Mile Rd, Plymouth, 48170.

Желанието на ръководството на училището е да има филиал в Плимут и тази година, при записани 20 деца.

Учебните занятия ще бъдат всяка събота от 9:30 до 13:00 ч. за децата от подготвителна група до 8-ми клас и от 10:00 до 13:00 ч. за предучилищната група.    

Нотариални услуги

За читателите, които имат нужда от нотариална заверка на документи, представяме информация на наши съграждани oт Метро Детройт, които могат да правят такива.

  • Wixom – Ирена Миланова (248) 219-8858, irenam@stoykoconstruction.com
  • Farmington – Hills Илияна Георгиева (248) 939-0401, ianadtw@hotmail.com
  • Troy – Бистра Макнев (248) 224-7789, maknev@sbcglobal.net
  • Clarkston – Женя Кейлес (248) 310-6278