Нотариални услуги

За читателите, които имат нужда от нотариална заверка на документи, представяме информация на наши съграждани oт Метро Детройт, които могат да правят такива.

  • Wixom – Ирена Миланова (248) 219-8858, irenam@stoykoconstruction.com
  • Farmington – Hills Илияна Георгиева (248) 939-0401, ianadtw@hotmail.com
  • Troy – Бистра Макнев (248) 224-7789, maknev@sbcglobal.net
  • Clarkston – Женя Кейлес (248) 310-6278

Leave a Reply