Изпит за двуезичност на 6 октомври

СЪОБЩЕНИЕ

ЗА КАНДИДАТИТЕ, ЖЕЛАЕЩИ ДА ПОЛУЧАТ ПЕЧАТ ЗА ДВУЕЗИЧНОСТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК НА ЩАТА МИЧИГАН

(SEAL OF BILITERACY IN BULGARIAN)

Уважаеми  ученици и родители,

Първият изпит за признаване владеенето на български език ще се проведе на
6 октомври 2018 г. в училище „България” на адрес: 4151 Е. Big Beaver, Troy MI 48083. Началото на изпита е в 11:30 (18.30 часа българско време). Изпитът се администрира онлайн от Департаментa за езиково обучение при СУ „Св. Климент Охридски” (ДЕО – СУ).

След успешно полагане на изпита учениците получават сертификат с безсрочна валидност и международно признание. ДЕО – СУ предлага изпитни тестове за нивата А1-С1 по Общата европейска езикова рамка. Изпитните тестове на ДЕО отговарят напълно на 17-те стандарта на АЛТЕ. АЛТЕ е неправителствена организация със статут на участник в Съвета на Европа и консултант на ООН по въпросите на езиковата политика. Организацията е изработила описанието на уменията по Общата европейска езикова рамка, по която се тестират езиковите знания в цяла Европа.  Членове на АЛТЕ са най-известните европейски институции за езиково сертифициране като Cambridge English Assessment (Великобритания), Goethe Institut и TestDaF Institut (Германия), CIEP (Франция), Insituto Cervantes (Испания) и др. – общо 34 на брой. От България единственият пълноправен член на АЛТЕ е Департаментът за езиково обучение.

Изисквания към кандидатите

The Michigan Seal of Biliteracy requires students to meet the following criteria:

  • Meet graduation requirements
  • Demonstrate Intermediate High proficiency on world language assessments

Timeline for Testing a Student’s Proficiency

The Michigan Department of Education recommends that a student’s proficiency be tested for the purpose of awarding the Seal beginning his/her second semester of the junior year through the end of the first semester of the senior year.

The Michigan Seal of Biliteracy has been created to recognize high school graduates who exhibit language proficiency in English and at least one additional world language. The Seal may be awarded to any student receiving a high school diploma, a high school certificate of completion or a high school equivalency certificate and who has demonstrated Intermediate High proficiency on acceptable world language assessments and met the English Language Arts requirements for graduation or demonstrated proficiency on a validated test of proficiency for English Learners. The Seal has been created to encourage students to study world languages and embrace their native and heritage languages. The Seal will provide employers with a way to identify individuals with strong language and biliteracy skills. The Seal may serve as an additional tool for colleges and universities to recognize applicants’ language abilities for admission and placement.

Всички, успешно издържали изпита кандидати, ще получат удостоверения за владеене на български език на съответното ниво, съгласно Европейската езикова рамка, които може да им послужат и за други цели.

Всеки желаещ да се яви на изпит спазва следната процедура:

  1. Подготвителен етап

а) Регистрация в сайта bg.e-learning-deo.uni-sofia.bg . Регистрацията съдържа следните стъпки:

– След натискане на „вход” /горе вдясно в сайта/ кандидатът попълва собствено потребителско име (user name) и парола (password). Важно е те да бъдат запомнени от кандидата, което осигурява безпроблемно влизане в платформата по време на изпита.

– Натиска се „вход” /под паролата/ ,след което се появява  форма за регистриране в сайта /но не в изпита!/, в която задължително се попълват полетата, маркирани със звездичка.

Регистрацията в сайта дава възможност на кандидатите да правят упражнения, както и примерни тестове. Примерните и диагностичните тестове за определяне на нивото на владеене на български език се намират в модула „Тестиране на знанията по български език като чужд“ на началната страница-
http://bg.e-learning-deo.uni-sofia.bg/course/view.php?id=47 и http://bg.e-learning-deo.uni-sofia.bg/course/view.php?id=48 .

Регистрацията в сайта НЕ е регистрация за изпита!

б) След окончателно взето решение за явяване на изпит кандидатът заплаща таксата за изпита по банков път и сканира  и платежния документ.

  1. Регистриране за изпита

С потребителското си име и парола кандидатът влиза в сайта bg.e-learning-deo.uni-sofia.bg . На началната страница отваря модула Изпит по български език по програмата Seal of Biliteracy . В него попълва Регистрация за изпит по български език по програмата Seal of Biliteracy.

В тази Регистрация се попълват всички полета и се качва лична снимка  и сканираното  копие на платежния документ

В  рамките на 2 работни дни след регистрацията администраторът от ДЕО-СУ се свързва по и-мейла с всеки кандидат за потвърждаване на регистрацията  и инструция за изпита.

Регистрацията за изпита приключва 27-ми септември!

Изпитна процедура:

Изпитът се състои от две части – устен изпит  и писмен изпит (включва слушане и четене с разбиране, както и създаване на писмени текстове по определена тема), за които се поставят две отделни оценки, които формират общата оценка от изпита.

Устният изпит се провежда от сертифициран екзаминатор, намиращ се в България, в онлайн разговор с кандидата по Skype. Разговорът се записва и съхранява като документ от изпита. Продължителността на устния изпит е около 20 минути максимум за кандидат.

Писменият изпит се провежда онлайн чрез изпитната система на ДЕО – СУ, базирана върху Moodle. Изпитът включва тестови задачи, които се оценяват автоматично, и писмена продукция, която се оценява от сертифициран екзаминатор. Продължителността на писмения изпит е между 2 и 4 часа в зависимост от нивото.

МНОГО ВАЖНО: Задължително е преди изпита  всеки кандидат да направи диагностичните тестове за съответното ниво, както и теста за техническа съвместимост.

Изпитна такса

Изпитната такса е 100.00 щатски долара на кандидат. Таксата за издаване на сертификата от ДЕО – СУ и изпращането му с куриерска служба до САЩ е 15 долара.  Сертификатът се издава на двата езика- английски и български. Общата сума от 115.00 долара трябва да бъде преведена  до 27-ми септември 2018 г. по банковата сметка на ДЕО – СУ, както следва:

Beneficiary Bank and Address:

BULGARIAN NATIONAL BANK

CENTRAL BRANCH

1 AL. BATENBERG SQUARE, l000 SOFIA

BIC/SWIFT: BNBGBGSD

или

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС

Пл. Ал.Батенберг 1000

София

Beneficiary Account Number:

IBAN: BG52BNBG 9661 3100 1743 01 partida DEO / непременно да се напише/

Изпит по български език на ………../ име на кандидата/Fees for Bulgarian examination for …***……..(candidate’s name or list of candidates’ names)

Таксата за изпита може да се преведе и в левова равностойност от местна банка в България или да се заплати в касата на ДЕО – София, ул. „Коста Лулчев” № 27.

Организацията-домакин може да изисква от кандидатите допълнителна такса в своя полза за покриване на разходите за квестори, наеми за класни стаи, интернет и други консумативи. В Мичиган тази допълнителна такса е 15.00 долара, платими на организаторите в деня на изпита с чек.

В деня на изпита регистрираният ученик следва да носи документ за самоличност със снимка (Michigan ID или School ID).

Всеки кандидат следва да се яви 30 минути преди обявения час за получаване на инструкции. Желателно е използването на личен компютър или лaптоп с инсталирана кирилица, мишка, уеб-камера, микрофон и слушалки.

За повече информация се обръщайте към координаторите:

Пенка Михайлова, координатор на изпита в София, e-mail: test.admin@deo.uni-sofia.bg, тeл +359 884 730 366

Даниела Начева, координатор на изпита в Детройт, е-mail: infо@BulgariansinDetroit.com, тел. 586-202-4605

Пожелаваме успех на всички кандидати!

Leave a Reply