Нотариални услуги

За читателите, които имат нужда от  нотариална заверка на документи, представяме информация на наши съграждани oт Метро Детройт, които могат да правят такива.

Wixom
Ирена Миланова
(248) 219-8858
irenam@stoykoconstruction.com

Farmington Hills
Илияна Георгиева
(248) 939-0401
ilianadtw@hotmail.com

Troy
Бистра Макнев
(248) 224-7789
maknev@sbcglobal.net

Clarkston
Женя Кейлес
(248) 310-6278

Leave a Reply