Печат за двуезичност

Ако сте ученик в гимназия и искате да получите печат за владеене на български език, моля свържете се с нас на телефон
586-202-4605 или
имейл: info@BulgariansinDetroit.com.

Leave a Reply