Изпит по български език за ученици в 12-ти клас в Мичиган

Гергана Йорданова беше първата ученичка от Мичиган, към училище “България”, която се яви на изпита за владеене на български език, ниво B2. Изпитът се администрира онлайн от Департаментa за езиково обучение при СУ „Св. Климент Охридски”. 
След успешно полагане на изпита учениците получават сертификат с безсрочна валидност и международно признание наречен Seal of Biliteracy. Сертификата за двуезичност започва да се издава в щат Мичиган от 25 януари 2018. 
Документите могат да се използват при кандидатстване за колеж и удостоверяване владеенето на чужд език, както и за намирана на работа.


Фестивал в Трой с българско участие

 

Деца от училище “България” представиха ритмичните български танци на фестивал в град Трой в неделя, 16 септември. Ръка за ръка, на хорото се хванаха индийци, албанци, китайци, поляци, германци и всеки, който почувства българската музика със сърцето си. Българските танцьори си направиха снимка с кмета на гр. Трой. 

Запишете се за консулски ден в Детройт, ако имате нужда от тези услуги

Прилагаме линк с таблица за заявка за консулски ден в Детройт на 20 октомври: http://www.eurochicago.com/consul/

Когато има достатъчно желаещи (минимум 20), изнесеният консулски ден ще се състои.