Изпит по български език за ученици в 12-ти клас в Мичиган

Гергана Йорданова беше първата ученичка от Мичиган, към училище “България”, която се яви на изпита за владеене на български език, ниво B2. Изпитът се администрира онлайн от Департаментa за езиково обучение при СУ „Св. Климент Охридски”. 
След успешно полагане на изпита учениците получават сертификат с безсрочна валидност и международно признание наречен Seal of Biliteracy. Сертификата за двуезичност започва да се издава в щат Мичиган от 25 януари 2018. 
Документите могат да се използват при кандидатстване за колеж и удостоверяване владеенето на чужд език, както и за намирана на работа.


Фестивал в Трой с българско участие

 

Деца от училище “България” представиха ритмичните български танци на фестивал в град Трой в неделя, 16 септември. Ръка за ръка, на хорото се хванаха индийци, албанци, китайци, поляци, германци и всеки, който почувства българската музика със сърцето си. Българските танцьори си направиха снимка с кмета на гр. Трой. 

Bulgarians at Troy Daze.

Bulgarian group is dancing on Troy Daze this Sunday somewhere from 2:30 to 3:15.
Performing are students from the Bulgarian school in Troy and adults from ensemble Izvor.

Децата от училище “България” и ансамбъл Извор ще представят българската общност от 2:30 до 3:15 на фестивала в Трой Дейз.
Заповядайте!

https://www.troyfamilydaze.org

Изпит за двуезичност на 6 октомври

СЪОБЩЕНИЕ

ЗА КАНДИДАТИТЕ, ЖЕЛАЕЩИ ДА ПОЛУЧАТ ПЕЧАТ ЗА ДВУЕЗИЧНОСТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК НА ЩАТА МИЧИГАН

(SEAL OF BILITERACY IN BULGARIAN)

Уважаеми  ученици и родители,

Първият изпит за признаване владеенето на български език ще се проведе на
6 октомври 2018 г. в училище „България” на адрес: 4151 Е. Big Beaver, Troy MI 48083. Началото на изпита е в 11:30 (18.30 часа българско време). Изпитът се администрира онлайн от Департаментa за езиково обучение при СУ „Св. Климент Охридски” (ДЕО – СУ).

прочетете още