Училище “България”

Съобщение за началото на учебната година в училище “България”

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019

в Трой – учебните занимания са всяка събота от 9:00 до 1:00 часа. Занятията ще се провеждат в сградата на Балканския център в Трой на адрес 1451 Е. Big Beaver, Troy 48083 (карта до мястото).

Плимут – учебните занимания са всяка събота от 9:30 часа до 13:00 в сградата на църковното училище към цървата Nativity of the Virgin Mary
39851 5 Mile Rd, Plymouth, 48170 (карта до мястото).

Таблица за училищните такси от учебната 2018-2019.

Всички ученици трябва предварително да са попълнили формите за регистриране, за да може ръководството на училището да планува организацията на учебните класове.
Попълнете формите и ги изпратите на емейл адрес.
school.bulgaria@bulgariansindetroit.com

Форми за регистрaция

През 2018/2019 остава в сила програма за подпомагане на семействата в затруднено финансово състояние.
Кандидатите трябва да попълнят молба и отговарят на:

условията за доходи по приложената таблицата 2018.
трябва да предоставят копия от последните два чека за заплати и/или ако родителят е безработен форма 1040 от предходната година.
представят банково извлечение.