Културен Център

Kалендар на Българският културен център за учебната 2012/2013

  • Концерт на ансамбъл „Хоро“ – 6 април.
  • Концерт на Кристина Димитрова и Орлин Горанов.
  • Концерт за закриване на учебната година в училище „България“ и Денят на Славянската писменост – 25 май, Трой

Счетоводна проверка на Българския културен център
През февруари беше направена проверка от Иван Сарафов, дипломиран счетоводител, който не установи материални несъответствия и за това беше писано в брой 3 на вестника в отчета за дейността на Центъра през 2011 година. Oтчет oт Иван Сарафов и отчет за приходи и разходи на Центъра.

Скъпи сънародници,
Българи,

През април беше регистриран Български културен център в Детройт. Центърът ще осъществява образователна и културна дейност, свързана със съхраняване на българските традиции, обичаи и култура.

Центърът има избрано временно ръководство:
Председател – Велеслав Начев
Заместник Председател – Люба Иванова
Секретар – Митра Енчева
Помощник секретар – Тодор Гаджев
Касиер – Бистра Макнев
Съветник по финансовите въпроси – Георги Янев
Съветници по културната дейност – Андрей Иванов, Румен Малинов, Стефан Чардаков, Митко Алексиев
Съветник по благотворителната дейност – Илияна Георгиева, Емилия Димитрова
Съветник за детската забавачница и училището – Мария Иванова, Митра Енчева
Съветник за връзки с медиите – Даниела Начева

Искаме децата с български корени да имат възможност да се учат на нашата азбука, както и да познават родната култура и история. Подпомагането на българското училище към Българския културен център е основната задача на Центъра.
Източници за финансиране на Центъра и училището ще бъдат членски внос, дарения и приходи от организиране на български празници и събирания.
Очаквайте нашият летен пикник!
Приканваме всички, които приветстват идеята да станат членове на Центъра. Желаещите да се включат в нашите инициативи могат да го направят, посещавайки следните занятия: уроци по български език за деца над 6 г., детска градина за най-малките, хор за народни песни.
Българският културен център кандидатства по програма на Министерството на образованието и ако бъдем одобрени ще получим финансови средства за училището, както и за кръжоци по рисуване, музика, български традиции и народни носии за децата.
Възнамеряваме да кандидатстваме и по програми към щата Мичигън. Искаме да покажем, че в тук живеят много българи и за това поведохме важна кампания за преброяване на българите в щата. До момента обаче има регистрирали се едва 476 българи. Затова ви приканваме да подкрепите идеята за Центъра, регистрирайки се като българи в Мичигън.
Работим за признаване на Българския център като организация с идеaлна цел, чиито дарения да се отчитат като данъчно облекчение.
На 22 май беше организирано тържеството по случай празника на българската просвета, култура и славянската писменост, на което отбелязахме и регистрирането на Българския културен център в Детройт.
Изказваме благодарност на шофьорската гилдията в Детройт, която заплати наема за залата. Сърдечно благодарим и на всички, дарили пари и труд, за да има Български културен център и този прекрасен празник.

Можете да направите дарение по сметката на Bulgarian Cultural Center,
Huntington National Bank, routing # 072403473, account: 02383112024

ВЕЛЕСЛАВ НАЧЕВ