Голямото Българско Новогодишно тържество заедно с
DJ Emmo
и
www.BulgariansinDetroit.com